Klachtenreglement

Klachtenreglement

Inleiding
Deze procedure geeft uitvoeringsrichtlijnen voor het behandelen van klachten van ouders van cliënten, opdrachtgevers en medewerkers.

Definitie
Onder klachten wordt verstaan: ‘het uiten van ongenoegen t.a.v. de dienstverlening en/of handelswijze van Zorg in Beweging.'

Zorg in Beweging is aspirant lid van de NBEC. de procedure van Zorg in beweging voldoet aan de kwaliteitseisen van de NBEC en daarmee aan de normen van ISO 9001:2015
Zorg in Beweging is voor de klachtenregeling aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillen organisatie erisietsmisgegaan.nl 

Streven van Zorg in Beweging is om problemen direct op te lossen. Wanneer een klacht ontstaat kunt u zich richten tot de de zorgcoördinator. Als blijkt dat de oplossing niet direct voor handen ligt kunt u de klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier. de intern klachtenfunctionaris voert een onderzoek uit en u ontvang binnen 14 dagen een reactie. 

Wanneer uw klacht niet is opgelost kunt u zich richten tot erisietsmisgegaan.nl

Wanneer u eerst met een vertrouwenspersoon wilt spreken dan kan dat. Voor cliënten via de Jeugdwet is Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) de aangewezen instantie. Voor cliënten via WLZ-pgb heeft de NBEC een vertrouwens persoon. Zie hier de informatiefolder vertrouwenspersonen.


Activiteiten & nieuws

    > Meer nieuws