Verblijf

Verblijf

De logeerweekenden en kampen staan ook in het teken van sport, spel en veel beweging. Een heerlijk actief weekend samen met andere kinderen onder professionele begeleiding. Uitdagende, actieve en belevingsgerichte activiteiten wisselen elkaar af, rekening houdend met voldoende rustmomenten en vrij in te vullen delen. Door de mooie omgeving, direct gelegen aan het bos en de vele actieve mogelijkheden in de buurt, kunnen we telkens een gevarieerd programma aanbieden.

 

Ontwikkelingsgerichte begeleiding

 

Zoals bij alle zorgfuncties van Zorg in Beweging wordt ontwikkelingsgerichte begeleiding geboden, waarbij we samen met de kinderen het weekend of kamp tot een succes maken. De kinderen dragen, zoveel als bij hun leeftijd en mogelijkheden past, bij aan de dagelijkse routine. We bieden een duidelijk, herkenbare structuur binnen de weekenden en kampen. Hierdoor wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreeerd. Binnen de begeleiding staan plezier, succesbeleving en respect voor elkaar centraal. Door deelname en sociale interactie bij zowel de recreatieve activiteiten, als bij de dagelijkse gang van zaken, komen per kind persoonlijke ontwikkelingskansen naar voren. Hier speelt de begeleiding samen met het kind op in, zodat de weekenden naast plezier ontwikkelingsgericht zijn.

 

Logeerweekenden en kampen

We bieden verblijf in twee vormen; logeerweekenden en kampen.

 

 

Activiteiten & nieuws

    > Meer nieuws