Opvang

Opvang

Bij de opvang worden kleine groepen kinderen in een actieve setting begeleid gedurende een dagdeel. Samen spelen, sport, spel en in beweging vormen de basis voor alle activiteiten die tijdens onze opvang ondernomen worden. In de begeleidng creëren we een duidelijke, herkenbare omgeving, zodat de kinderen allemaal naar eigen mogelijkheden deel kunnen nemen aan de middag. Wanneer het plezier en vertrouwen aanwezig is, wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Deze doelen zijn vastgelegd in een zorgplan.

 

Op de langere dagdelen woensdagmiddag en zaterdagochtend, besteden we binnen de begeleiding in groep extra aandacht aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen per kind.

 

De opvang is ons grootste aanbod en daarbinnen zijn diverse mogelijkheden. Per locatie zijn de dagen, tijden en specifieke eigenschappen van de middag omschreven.

 

De opvang met persoonlijke ontwikkelingsdoelen voldoet aan de beleidsregels van de AWBZ-functie begeleiding en kan hiermee bekostigd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om uw vraag en onze mogelijkheden te bespreken.

 

Activiteiten & nieuws

> Meer nieuws